Saturday, November 3, 2007

KONDISI GEOGRAFI

KAWASAN SABANG

Home // Kawasan Sabang // Kondisi Geografi

KONDISI GEOGRAFI

Kawasan Sabang terletak pada 05º46'28”- 05º54'28” LU dan 95º13'02”- 95º22'36” BT mempunyai luas wilayah 154 km 2 dengan ketinggian rata-rata ± 28 m di atas permukaan laut (dpl).

Kawasan Sabang meliputi 5 pulau yaitu Pulau Weh, Pulau Rubiah, Pulau Klah, Pulau Rondo dan Pulau Seulako.

Topografi wilayah kawasan Sabang meliputi ; ± 3 % Dataran Rendah, ± 10 % Dataran Bergelombang, ± 35 % Berbukit, ± 52 % Berbukit sampai bergunung. Sementara itu data geologis wilayah kawasan Sabang terdiri dari ; ± 70 % Batuan Volkan, ± 27 % Batuan Sedimen, ± 3 % Batuan Aluvial.

BATAS WILAYAH

  • Sebelah Utara : Selat Malaka
  • Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
  • Sebelah Timur : Selat Malaka
  • Sebelah Barat : Samudera Indonesia